Az Új Magyar Közigazgatás Szerkesztősége e-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2018

Korábbi lapszámok tartalmának megtekintéséhez kattintson az évszámra! 2008-2013,   2014,   2015,   2016,   2017,   2018,   2019

MEGJELENT!

Tartalomjegyzék
Új Magyar Közigazgatás 2018.

2018. december

Fókuszban: Kormányzás – önkormányzás

Tanulmányok
TÓTH LÁSZLÓ: A IV. Orbán-kormány struktúrája a végrehajtó hatalom prezidencializációja és a kormányzati stabilitás tükrében
BARTA ATTILA: Messze-e a távol? Pillanatkép területi Államigazgatásunk aktuális rendszeréről és ügyfélszolgálati megoldásairól
FINTA ISTVÁN: Az önkormányzási képesség dimenziói
KÁRPÁTI ORSOLYA: Az elektronikus anyakönyv és a személyi adat- és lakcímnyilvántartás viszonyrendszere

E-közigazgatási tanulmányok
MIKE SZABOLCS: Önkormányzat vagyonfelügyelet távérzékelésre épített mesterséges intelligenciával * MI – haszna van?
KUN LÁSZLÓ: Mit jelent az okos közszolgáltatás? Az „okos” mint jellemző összehasonlítása egyes közcélú szolgáltatások esetében
SÁNTHA GYÖRGY: A teljes körű elektronikus ügyintézés közigazgatási bevezetésének 2018. évi tapasztalatai – A digitális fordulópont az élenjáró szervezeteknél
SZEGŐ TAMÁS: A „GDPR jelenség”

Fórum
SZABÓ LAJOS: A helyi önkormányzati rendszer útirányai

Közigazgatás bírósági kontrollja
LEHÓCZKI BALÁZS –SZÉPLAKI-NAGY GÁBOR –BALOGH ZSOLT – DARÁK PÉTER – SZABÓ ANNAMÁRIA ESZTER: Felsőbírósági jogesetek

Portré
GYERGYÁK FERENC: Dr. Varga Zsolt

Könyvismertető
FÁBIÁN ADRIÁN – HOHMANN BALÁZS: Gondolatok Finszter Géza: Rendészettan című műve kapcsán   

2018. évi tárgymutató


Tartalomjegyzék
Új Magyar Közigazgatás 2018.

2018. október – KÜLÖNSZÁM

Fókuszban: Közpénzügyek

Tanulmányok
DR. HABIL. PINTÉR ÉVA PHD – DR. PINTÉR TIBOR PHD: Magyarország integrációja az Európai Unióba – gazdasági és társadalmi megközelítés
PROF. DR. LENTNER CSABA: Az adórendszer és a közpénzügyek egyes elméleti, jogszabályi és gyakorlati összefüggései
DR. KOLOZSI PÁL PÉTER PHD: A lakossági devizahitelezés egyes kérdései nemzetközi bírósági döntések tükrében
DR. NOVOSZÁTH PÉTER CSC: Az egységes közfoglalkoztatási rendszer létrejötte, főbb jellemzői Magyarországon
MOLNÁR PETRONELLA: Önkormányzati közüzemi vállalatok vizsgálata csőd-előrejelzési modellek alkalmazásával

Közigazgatás bírósági kontrollja
DR. LEHÓCZKI BALÁZS – DR. SZÉPLAKI-NAGY GÁBOR – DR. BALOGH ZSOLT – DR. DARÁK PÉTER PHD – DR. SZABÓ ANNAMÁRIA ESZTER PHD: Felsőbírósági jogesetek

Könyvismertető
DR. TELEKI BÁLINT: Reflexiók a devizahitelezés kialakulásának és válságának jogi vonatkozásairól, a Lentner Csaba által szerkesztett „A devizahitelezés nagy kézikönyve” apropóján

Események
GALAMBOSI DIÁNA – HERNOLD FRUZSINA – KISS MÁTÉ – KOVÁCS KINGA – MANNINGER BOLDIZSÁR – PAVELKÓ IMRE – PILLING NIKOLETT – SZABÓ TAMÁS JÓZSEF – TORMA LILI – VEREBÉLYI ÁGNES: Nemzetközi adójogi csereszeminárium – Adójogi transzparencia

Magyar-angol összefoglalók

Szerzőinkről

Tartalomjegyzék
Új Magyar Közigazgatás 2018.

2018. szeptember

Fókuszban: Kormányzás és közigazgatás

Tanulmányok
DR. HOSSZÚ HORTENZIA PHD: A kormányzás állam-központú elméleteinek reneszánsza
DR. HEGEDŰS SZILÁRD PHD – PROF. DR. LENTNER CSABA – DR. NAGY LÁSZLÓ PHD: Szlovák és magyar települési önkormányzati rendszer szabályozásának összehasonlító elemzése a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának tükrében
DR. TÓTH J. ZOLTÁN PHD – DR. KOVÁCS ENDRE MIKLÓS: Normakontroll a változó közjogi keretrendszerben
DR. HABIL. BENCSIK ANDRÁS: A személyzeti jog históriája – a közszolgákkal szemben támasztott követelmények átalakulása
DR. HABIL. BOROS ANITA: A magyar közigazgatási eljárásjog harmadik generációs törvénye: az Ákr. (III.)

E-közigazgatási tanulmányok
MOLNÁR SZILÁRD: A negyedik ipari forradalom nem várt hatásai
DR. SÁNTHA GYÖRGY: A teljes körű elektronikus ügyintézés közigazgatási bevezetésének tapasztalatai – e-ügyintézési beszámoló az elmúlt évekről
VÁGUJHELYI FERENC: Kell-e bizalmi szolgáltató a fokozott biztonságú elektronikus aláíráshoz?
SZÁMADÓ RÓZA: Önkormányzatok megfelelési képessége a kiberbiztonsági kihívásoknak – védekezőképesség

Fórum
DR. KÁNTÁS PÉTER PHD: A hatósági ellenőrzés dilemmái
DR. BAKÓ GÁBOR: Önkormányzati technológiák, térinformatika, légi-felvételek, légi-felmérés

Közigazgatás bírósági kontrollja
DR. LEHÓCZKI BALÁZS – DR. SZÉPLAKI-NAGY GÁBOR – DR. BALOGH ZSOLT – DR. DARÁK PÉTER PHD – DR. SZABÓ ANNAMÁRIA ESZTER PHD: Felsőbírósági jogesetek

Portré
DR. GYERGYÁK FERENC LL.M.: Dr. Vollner Erika

Magyar angol összefoglalók

Szerzőinkről

Tartalomjegyzék
Új Magyar Közigazgatás 2018.

2018. június

Fókuszban: Környezetvédelem

Portré
DR. GYERGYÁK FERENC LL.M. – DR. HABIL. FÁBIÁN ADRIÁN – DR. HABIL. BERKE GYULA – PROF. EMERITUS DR. KISS LÁSZLÓ: Dr. Ivancsics Imre (1938-2018)   

Tanulmányok
PROF. DR. BÁNDI GYULA DSC.: Klímaváltozás – alapjogok – önkormányzati szerepek
DR. HERKE MIKLÓS – DR. SZAMEK GABRIELLA: A környezeti és egészségügyi információkhoz való hozzáférés szabályozása – a lőrinci azbesztcement gyár bontásának ombudsmani vizsgálata tükrében
DR. FIALA-BUTORA ERIKA – DR. AGÓCS ILONA: Energiahatékonyság   
DR. HABIL. BOROS ANITA: A magyar közigazgatási eljárásjog harmadik generációs törvénye: az Ákr. (II.)

E-közigazgatási tanulmányok
VÁGUJHELYI FERENC: Elektronikus választási rendszer – létezik a polgárok számára átlátható megoldás?
FÜLEP ISTVÁN – NICK GÁBOR – VÁRGEDŐ TAMÁS: Zászlón a digitalizáció – Ipar 4.0

Fórum
DR. PÁLFFY ILONA: A Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. április 8. napján megtartott általános választásával kapcsolatos állami feladatok
DR. DANKA FERENC – DR. KRÄHLING ERZSÉBET: Jogesetek a törvényességi felügyelet köréből – a méltatlanság
DR. SOMOSI GYÖRGY: A sportlétesítmények lakókörnyezetre gyakorolt hatásainak egyes alapjogi kérdései
TEVANNÉ DR. SÜDI ANNAMÁRIA: A feladatrendszer, mint az önkormányzati menedzsment kompetenciák alapja
DR. MÉLYPATAKI GÁBOR PHD: A szakszervezetek szerepe és lehetősége a közszolgálatban
IFJ. DR. GYIMESI GYÖRGY: Kisebbségi nyelvtörvény a mindennapi használat fényében

Közigazgatás bírósági kontrollja
DR. LEHÓCZKI BALÁZS – DR. SZÉPLAKI-NAGY GÁBOR – DR. BALOGH ZSOLT – DR. DARÁK PÉTER PHD – DR. SZABÓ ANNAMÁRIA ESZTER PHD: Felsőbírósági jogesetek   

Könyvismertető
PROF. EMERITUS DR. PRUGBERGER TAMÁS DSC: A jurisztokrácia mint új jelenség a jogi és az állami mechanizmusban
DR. SZILVÁSY GYÖRGY PÉTER: Új közigazgatási eljárásjogi tankönyv a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában

Magyar-angol összefoglalók

Szerzőinkről

Tartalomjegyzék
Új Magyar Közigazgatás 2018.

2018. március

Fókuszban: Közigazgatási eljárás

Tanulmányok
DR. HABIL. BOROS ANITA: A magyar közigazgatási eljárásjog harmadik generációs törvénye: az Ákr. (I.)
DR. KÁRPÁTI ORSOLYA: Nyilvántartások a közigazgatásban; nyilvántartásokkal szemben támasztott követelmények a XXI. században
PÁLFI EDINA: A települési adó kivetésének törvényi keretei és tapasztalatai
DR. KÁROLYI GÉZA PHD – PROF. EMERITUS DR. PRUGBERGER TAMÁS DSC.: A társadalombiztosítás fedezetrendszerét érintő jogi szabályozás időszerű kérdéseihez

E-közigazgatási tanulmányok
SÍK ZOLTÁN NÁNDOR: A kultúra aktív marketingje, avagy mi a legfőbb haszna a közgyűjtemények digitalizálásának / Active marketing in the field of culture – or the main benefit of digitalizing the public collection
KÉTSZERI LÁSZLÓ – DR. GÁSPÁR EMŐKE: Elektronikus közbeszerzés
DR. VESZPRÉMI BERNADETT PHD: Az elektronikus ügyintézés terjedésének gátjai az állami feladatellátásban

Fórum
KORMÁNY BÉLA: Eredményszemléletű számvitel: a közszféra sikeresebb pénzügyéért
ONGJERTH RICHÁRD: A gazdaságtudatos városfejlesztés programja
DR. SZŰCS JÓZSEF: A hatóság eljárási kötelezettségéről (Ket. és Ákr.)

Közigazgatás bírósági kontrollja
DR. LEHÓCZKI BALÁZS – DR. SZÉPLAKI-NAGY GÁBOR – DR. BALOGH ZSOLT – DR. DARÁK PÉTER PHD – DR. SZABÓ ANNAMÁRIA ESZTER PHD: Felsőbírósági jogesete

Portré
DR. GYERGYÁK FERENC LL.M.: László Ferenc

Könyvismertető
DR. STEINER ERIKA: Agglomerációs várostérségi tanulmányok – Nagyvárosi, városi és települési dilemmák a 21. században (recenzió)
PROF. EMERITUS KISS LÁSZLÓ: Dr. Horváth Imre: Marsallbot a puttonyodban (könyvismertetés)

Események
DR. SZAMEK GABRIELLA: Konferencia a helyi környezetpolitika elméleti és gyakorlati megközelítéseiről

Magyar-angol összefoglalók

Szerzőinkről

Kapcsolat

 Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége (KÖZSZÖV)

Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
   
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Korábbi lapszámok tartalmának megtekintéséhez kattintson az évszámra:

2008-2013, 2014, 2015, 2016