Az Új Magyar Közigazgatás Szerkesztősége e-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2017

Korábbi lapszámok tartalmának megtekintéséhez kattintson az évszámra! 2008-2013,   2014,   2015,   2016,   2017,   2018,   2019

MEGJELENT!

Tartalomjegyzék
Új Magyar Közigazgatás

2017. december

Fókuszban: Közigazgatás

Tanulmányok
DR. HABIL. BUDAI BALÁZS BENJÁMIN PHD: Lakossági elégedettség és bizalom függvényei a kommunikáció során – The relationships between public satisfaction and public confidence in communication
DR. DARGAY ESZTER: Államigazgatási szervek megszüntetése és átalakítása az integritás és hivatásetika szemszögéből
DR. TÉGLÁSI ANDRÁS PHD: A guberálás szabálysértéssé nyilvánításának alkotmányossági megítélése az Alkotmánybíróság 176/2011. (XII. 29.) AB határozata alapján
DR. CSEPORÁN ZSOLT LL.M.: A művészeti felsőoktatás alkotmányjogi keretei
DR. BAJOR TIBOR PHD: Kontrolling a közigazgatásban

E-közigazgatás
SÍK ZOLTÁN NÁNDOR: A blockchain filozófiája, avagy a fennálló társadalmi rendek felülvizsgálatának kényszere

Fórum
PROF. EMERITUS DR. PRUGBERGER TAMÁS DSC: Egy akadémiai doktori értekezés vitájának tanulságai
DR. FEIK CSABA: Az önkormányzati vagyon szerepe a helyi közösségek életében
DR. PITUK EMESE: A polgári jogi jogalanyiság nélküli felek és a közigazgatási jogvita
DR. TÓTH LÁSZLÓ: Gondolatok a Magyar Közigazgatási Kamaráról

Közigazgatás bírósági kontrollja
DR. LEHÓCZKI BALÁZS – DR. SZÉPLAKI-NAGY GÁBOR – DR. BALOGH ZSOLT – DR. DARÁK PÉTER PHD – DR. SZABÓ ANNAMÁRIA ESZTER PHD: Felsőbírósági jogesetek

Portré
DR. GYERGYÁK FERENC LL.M.: Dr. Kiss Pál, a Deák Ferenc Jogász Díj 2017. évi díjazottja

2017. évi tárgymutató

Magyar-angol összefoglalók

Szerzőinkről

 

Tartalomjegyzék
Új Magyar Közigazgatás 2017.

2017. november – KÜLÖNSZÁM

Fókuszban: Közpénzügyek

Tanulmányok
PROF. DR. LENTNER CSABA: Az új magyar állampénzügyi rendszertan – az Alaptörvénnyel összefüggésben
DR. NOVOSZÁTH PÉTER CSc: A társadalombiztosítás pénzügyeivel kapcsolatos rendszerek átalakítása Magyarországon
DR. KOLOZSI PÉTER PÁL PhD: Konstruktív összhang a gazdaságpolitikában – jegybanki programok és a jól irányított állam    
DR. SCHLETT ANDRÁS PhD: Közpénzügyi szemléletváltás – Elmozdulási irányok a gazdaságpolitika nagy elosztórendszereiben 2010 után
VARGHA ÉVA: A Magyar Államkincstár feladat- és hatáskör változásai a rendszerváltástól napjainkig    

Fórum
DR. HABIL. TATAY TIBOR PhD: Közgazdasági elméletek és gazdaságpolitikai alternatívák
DR. TÓTH GERGELY PHD: Bérvezérelt növekedés és fenntartható közpénzügyek

Közigazgatás bírósági kontrollja
DR. LEHÓCZKI BALÁZS – DR. SZÉPLAKI-NAGY GÁBOR – DR. BALOGH ZSOLT – DR. DARÁK PÉTER PhD – DR. SZABÓ ANNAMÁRIA ESZTER PhD: Felsőbírósági jogesetek

Események
BAKSA DÓRA ÉVA – BRAUN LUCA ANNA – ÉBERHARDT BÁLINT – HAJZER LÁSZLÓ MIKLÓS – KRISZTIÁN ALEXANDRA – NÉMETH OLÍVIA – RIGÓ ISTVÁN – SCHUBERT MARC – ZSINGOR ANDRÁS: Nemzetközi adójogi csereszeminárium – Adópolitika az átalakuló világban

Magyar-angol összefoglalók

Szerzőinkről

 

Tartalomjegyzék
Új Magyar Közigazgatás

2017. szeptember

Fókuszban: A közigazgatás-tudomány új módszertani tárháza

Tanulmányok
DR. HABIL. BUDAI BALÁZS BENJÁMIN PHD: Az önkormányzati K+F+I program információs kutatásának első eredményei
DR. KOVÁCS RÓBERT PHD: Programköltségvetés: stratégiai- és teljesítménymanagement – módszertani kérdések
DR. HABIL. JAKOBI ÁKOS PHD: Big spatial data, avagy új lehetőségek a területi döntés-előkészítés támogatásában
VARGA ÁGNES – PROF. DR. TÓZSA ISTVÁN: A térinformatika alkalmazási lehetőségei az okos várossá fejlődés megvalósulásában
DR. HABIL. RESTÁS ÁGOSTON PHD, PHD: A drónok közszolgálati alkalmazásának lehetőségei

E-közigazgatás
VÁGUJHELYI FERENC: Blockchain a közigazgatásban
FEKETE LETÍCIA – MOLNÁR SZILÁRD – DR. SÁNTHA GYÖRGY: Kárpát-medencei szintű  közigazgatás-fejlesztési koncepció
KUN LÁSZLÓ: Az elektronikus közigazgatási szolgáltatások bevezetéséhez szükséges szervezetfejlesztések
DR. BARANYI BERTOLD: Az ügyvédi tevékenységről szóló törvényből fakadó informatikai kihívások és lehetőségek

Fórum
GÁSPÁR MÁTYÁS: Digitális Jövő Települési Hálózat * Meddig jutottunk a szervezésben?
KESERŰ LÁSZLÓ: A gyermekorvosi alapellátás helyzete egy település életében, avagy mi lesz gyermekünk egészségügyi ellátásával?
DR. SZŰCS JÓZSEF: Javaslat a Bjt. módosítására

Közigazgatás bírósági kontrollja
DR. LEHÓCZKI BALÁZS – DR. SZÉPLAKI-NAGY GÁBOR – DR. BALOGH ZSOLT – DR. DARÁK PÉTER PHD – DR. SZABÓ ANNAMÁRIA ESZTER PHD: Felsőbírósági jogesetek

Portré
DR. GYERGYÁK FERENC LL.M.: Dr. Benedek Karolina

Könyvismertető
DR. ZONGOR GÁBOR: Recenzió a ’Demokrácia, jogállam, közigazgatás – Ünnepi tanulmányok Csefkó Ferenc 70. születésnapjára’ című kötetről

Események
DR. SZABÓ ANNAMÁRIA ESZTER PHD: Ülésezett az Új Magyar Közigazgatás Szerkesztőbizottsága
DR. VERES ZOLTÁN: Magyary Emlékkonferencia

Magyar-angol összefoglalók

Szerzőinkről

 

Tartalomjegyzék
Új Magyar Közigazgatás

2017. június

Fókuszban: Változásmenedzsment

Tanulmányok
DR. BELÉNYESI EMESE PHD: Változó közigazgatás – a közigazgatás területi reformjának „soft” tényezői / DR. EMESE BELENYESI PHD: Changes in Public Administration – The „Soft” Factors of the Territorial Reform
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA: Változás vagy változtatás – Adalék a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) átalakításáról
HAJNAL VIRÁG: A hely mint szervezet – Zenta középváros mint „szervezet” előtt álló kihívások az érintettek differenciálásából adódó változások kezelésének tükrében
DR. BANA IMRE: A „ne bis in idem” elv érvényesülése közigazgatási szankció és büntetőeljárás egyidejű alkalmazása során
DR. ERDŐDY GYULA: Az Alkotmánybíróság szabálysértési jogot érintő döntéseinek vázlatos áttekintése

E-közigazgatás
KISS TIBOR – SZEGŐ TAMÁS: A személyazonosítás múltja, jelene és jövője – e-Személyazonosító igazolványra épített szolgáltatási lehetőségek
DR. KOVÁCS A. TAMÁS: Egy univerzális azonosító bevezetésének lehetősége – az 1996. évi XX. törvény 20 éve és a lehetséges folytatás
KUN LÁSZLÓ: Automatizálás a közigazgatásban? – Az informatikai alkalmazások trendjei a digitalizáció kiteljesedésének időszakában

Fórum
ANCSIN LÁSZLÓ: A járási rendszer és az átalakított önkormányzati feladatellátási struktúra kialakításának hatása a településekre
HOLLÓSY-VADÁSZ GÁBOR: Változásmenedzsment az egészségügyben
DR. HAVASI BIANKA: Jogalkotási, jogszabályszerkesztési követelmények érvényesülése a helyi rendeletek tükrében – kiemelt figyelemmel egyes szervezeti és működési szabályzatokra Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom és Vas megyében

Közigazgatás bírósági kontrollja
DR. LEHÓCZKI BALÁZS – DR. SZÉPLAKI-NAGY GÁBOR – DR. BALOGH ZSOLT – DR. DARÁK PÉTER PHD – DR. SZABÓ ANNAMÁRIA ESZTER PHD: Felsőbírósági jogesetek

Portré
DR. GYERGYÁK FERENC LL.M.: Dr. Boros Anita

Események
Részvételi felhívás a XXV. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferenciára

Magyar-angol összefoglalók

Szerzőinkről

 

Tartalomjegyzék
Új Magyar Közigazgatás

2017. március

Fókuszban: A közigazgatási, önkormányzati digitális transzformáció

Előszó
DR. GYERGYÁK FERENC LL.M.: Digitális települési transzformáció

Tanulmányok
GÁSPÁR MÁTYÁS: Digitális települési transzformáció – A digitális jövő társadalmi befogadásának képessége és felelőssége
PROF. DR. NEMESLAKI ANDRÁS: Digitális jövő: technológiai nézőpont – A digitális jövő mely technológiái, milyen módon és milyen időtávon érintik közvetlenül a települések életét?
DR. HORVÁTH IMRE LÁSZLÓ: A területi közigazgatás reformja 2010-től napjainkig, különös tekintettel az ügyfélszolgálati modell újraértelmezésére – The reform of the territorial public administration from 2010 to the present, with special emphasison the re-interpretation of the customer-service model

E-közigazgatás
VÁGUJHELYI FERENC: A „kormányzati e-Papír” — azaz hogyan ne diszkrimináljuk az elektronikus kapcsolattartást?
HEGEDŰS TAMÁS – NYÁRY MIHÁLY: A nyílt adatgazdálkodás gazdasági hatásai – Nemzetközi esettanulmányok feldolgozása alapján
DR. SÁNTHA GYÖRGY – SIKOLYA ZSOLT ISTVÁN: Az adatpolitikai fehér könyv társadalmi egyeztetésének tanulságai – Összefoglaló a nemzeti adatpolitikáról szóló kormányzati stratégiai tervdokumentumról, valamint a Fehér könyv kormányzati és társadalmi egyeztetésének tapasztalatairól

Fórum
ÁCS DÁNIEL: Hozzászólás Gáspár Mátyás és Nemeslaki András tanulmányához
DICSŐ LÁSZLÓ: Kistelepülések és a digitalizáció – Alsómocsolád példáján keresztül
DR. GYERGYÁK FERENC – DR. GYÖRKÖS ROLAND ISTVÁN – SZABÓ SZILVIA – TÓTH GÁBOR: Kerekasztal-beszélgetés az ASP2 felállításának, működésének tapasztalatairól
DR. HÁMORI ANTAL PHD, LIC. IUR. CAN: A Ket., a családok védelme és a hatóság gyakorlata

Szakmai kérdések és válaszok
BALATONI PÉTER – NÉMETH ISTVÁN: Mire gondolt a költő, avagy mit vár a jegyzőktől a jogalkotó? – Kötelező elektronikus nyomtatványok a gyakorlatban

Közigazgatás bírósági kontrollja
DR. LEHÓCZKI BALÁZS – DR. SZÉPLAKI-NAGY GÁBOR – DR. BALOGH ZSOLT – DR. DARÁK PÉTER PHD – DR. SZABÓ ANNAMÁRIA ESZTER PHD: Felsőbírósági jogesetek

Portré
PROF. DR. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ – DR. HOLLÓ ANDRÁS – PROF. DR. VEREBÉLYI IMRE: Prof. Dr. Kilényi Géza DSc (1936-2016)   
DR. GYERGYÁK FERENC LL.M.: Pajna Sándor

Események
DR. ZONGOR GÁBOR: Tudósítás a negyedszázados Comitatus jubileuma alkalmából szervezett tudományos konferenciáról
KOLIN PÉTER: Digitális település: a jövő záloga

Magyar-angol összefoglalók

Szerzőinkről

Kapcsolat

 Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége (KÖZSZÖV)

Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
   
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Korábbi lapszámok tartalmának megtekintéséhez kattintson az évszámra:

2008-2013, 2014, 2015, 2016