Az Új Magyar Közigazgatás Szerkesztősége e-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2015

Korábbi lapszámok tartalmának megtekintéséhez kattintson az évszámra!   2008-2013,   2014,   2015,   2016,   2017,   2018,   2019

MEGJELENT!


TARTALOMJEGYZÉK
Új Magyar Közigazgatás 2015. december

Fókuszban: Közigazgatási eljárás

Tanulmányok
DR. BOROS ANITA PHD L.LM: A közigazgatási eljárásjog az Európai Unió jogában – első lépések az egységes uniós közigazgatási eljárásjog felé
DR. HAJAS BARNABÁS PHD – DR. PÁTKAI NÁNDOR: Az általános közigazgatási eljárási szabályok jelentősége a közigazgatási eljárási kódex újraszabályozása tükrében
BALOGH GYÖRGYI: Gondolatok a közigazgatás reformjáról
SZABÓ TAMÁS: A várossá nyilvánítás kérdésköre 2015 után – elmúlt negyedszázad kapcsolódó folyamatainak értékelése
RÉVÉSZ ÉVA ERIKA: Szervezeti szintű teljesítménymenedzsment a hazai közigazgatás ügynökség-típusú szervezeteiben

Interjú
DR. HABIL. FAZEKAS MARIANN CSC: Az elmélet és a gyakorlat ötvözete – Interjú a 80 éves Dr. Ficzere Lajos professor emeritussal

Fórum
DR. DARÁK PÉTER PHD: A közigazgatási bíráskodás jövőbeni irányai
DR. BUDAI BALÁZS BENJÁMIN PHD: A helyi közszolgáltatások fejlesztésének jövője, az elmúlt 25 év tükrében
DR. LETENYEI RÓBERT: Ügyintézési határidő és az állampolgár
DR. VARGA ÁDÁM: Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában
DR. TÓTH LÁSZLÓ: A vállalkozó önkormányzat

Szakmai kérdések és válaszok
SZMETANA GYÖRGY: A helyi adóztatás 25 esztendeje

Közigazgatás bírósági kontrollja
DR. LEHÓCZKI BALÁZS – DR. SZÉPLAKI-NAGY GÁBOR – DR. BALOGH ZSOLT – DR. DARÁK PÉTER PHD – DR. SZABÓ ANNAMÁRIA ESZTER PHD: Felsőbírósági jogesetek

Portré
DR. GYERGYÁK FERENC: Dr. Zongor Gábor, a Deák Ferenc Jogász Díj 2015. évi díjazottja
DR. GYERGYÁK FERENC: Kis-Fehér Katalin

Könyvismertető
DR. VÁSÁRHELYI ÁRPÁD: Mi a teendő? avagy Stumpf István: Erős állam – alkotmányos korlátok c. könyvének recenziója
BUJTOR KLÁRA – VINCZE ANNA RÉKA: Recenzió Csörgits Lajos "A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása" című könyvéről

Események
DR. BARTA PÉTER – GAZSÓ GÁBOR – HAJDÚ VIKTOR – JUHÁSZ IMRE – JUHÁSZ KITTI KATALIN – DR. KOVÁCS KINGA – SZKIBA TAMÁS: Nemzetközi adójogi csereszeminárium a határon átnyúló adományozás és a közösségi általános forgalmi adó ügyletek témájában
DR. GYERGYÁK FERENC: XXIII. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia

2015. évi tárgymutató

Magyar-angol összefoglalók

SzerzőinkrőlTARTALOMJEGYZÉK
Új Magyar Közigazgatás 2015. szeptember

Fókuszban: Területi államigazgatás

Beköszöntő
Dr. habil. Stumpf István CSc.: Beköszöntő

Tanulmányok
Prof. Dr. Balázs István CSc: Az államigazgatási hatósági szolgáltatások közigazgatás-szervezési modelljei
Dr. Barta Attila PhD: A területi államigazgatást érintő 2015. évi integrációs folyamatok
Dr. Kovács Laura: Nemzetközi szervezetek területi kormányzásra gyakorolt hatása
Dr. Belényesi Emese PhD – Számadó Róza: Önkormányzatok tervezési gyakorlata – tervek és a valóság
Dr. Farkas Zsuzsanna: Nyugdíjprivatizáció Latin-Amerikában és Közép-Kelet Európában II.
Dr. Julesz Máté PhD – Dr. habil. Kereszty Éva Margit: Közúti járművezetők egészségi alkalmasságának vizsgálata Magyarországon és Ausztriában

Interjú
Dr. Gyergyák Ferenc: Közigazgatás és érdekképviselet – Interjú Boros Péternével, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete főtitkárával (felkérve)

Fórum
Dr. Csonka Ernő: A területi államigazgatás új irányvonalai
Dr. Kovács Zoltán – dr. Pilz Tamás: A területi államigazgatás 2015. évi integrációjáról
Dr. Sántha György: „Utazás a digitális állam körül” – e-közigazgatási úti beszámoló az elmúlt 10 évről
Dr. Turzó Tímea: A fizetett szabadsághoz való jog az Alkotmánybíróság határozataiban

Szakmai kérdések és válaszok
Dr. Kovács Endre Miklós: A szociális tárgyú önkormányzati rendeletek 2015. évi felülvizsgálatának margójára II. – A települési támogatás és a rendkívüli települési támogatás rendeletalkotási kereteiről

Közigazgatás bírósági kontrollja
Dr. Lehóczki Balázs – dr. Széplaki-Nagy Gábor – dr. Balogh Zsolt – Dr. Darák Péter PhD – Dr. Szabó Annamária Eszter PhD: Felsőbírósági jogesetek

Portré
Dr. Gyergyák Ferenc: Ládonyi János

Könyvismertető
Dr. Balogh Zsolt: Könyvismertető Holló András »Az Alkotmányjognak asztalánál – Az Alkotmánybíróság belülnézetben...« c. könyvéről
Somlyódyné Dr. habil. Pfeil Edit PhD: Gyűrűk és sugarak – »Mit nyújt egy magyar város« c. kötet bemutatása

Események
XXIII. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia

Magyar-angol összefoglalók
Tartalomjegyzék
Új Magyar Közigazgatás 2015. június

Fókuszban: Központi államigazgatás

Tanulmányok
PROF. EMERITUS DR. SÁRKÖZY TAMÁS DSC.: Magyarország kormányzása 2010-2014
DR. HABIL. STUMPF ISTVÁN: A kormány alkotmányos jogállása
DR. FAZEKAS JÁNOS PHD: Az önálló szabályozó szervek rendeletalkotási tevékenysége Magyarországon
DR. GELLÉN MÁRTON PHD: Vezetői magatartástípusok és önértékelés közigazgatási reform után, átalakítás közben
DR. BELÉNYESI EMESE PHD – DR. DOBOS ÁGOTA PHD: Közeledés vagy távolodás? Továbbképzési trendek a magyar közigazgatásban és az amerikai szövetségi közszolgálatban

Fórum
DR. BALTAY TÍMEA – DR. KOVÁCS ZOLTÁN –DR. HORVÁTH IMRE LÁSZLÓ: Kormányzati törekvések az állam társadalmi kapcsolatainak újradefiniálására: az integrált ügyfélszolgálat kialakítása
KISS DÁVID: Közigazgatási társadalmi felelősségvállalás 2010-2014
DR. KRIZSAI ANITA: A hatóságok joggyakorlatának változásai a személyes gondoskodást nyújtó ellátások engedélyezése és ellenőrzése során
DR. SZŰCS JÓZSEF: A tandíj megállapítás „kizártságáról” (Középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése esetén)

Szakmai kérdések és válaszok
DR. HORVÁTH IMRE LÁSZLÓ – DR. KOVÁCS ZOLTÁN – DR. BALTAY TÍMEA: A kormányablakok kialakításának szakmai pillérei I.: A Tudástár
DR. KOVÁCS ENDRE MIKLÓS: A szociális tárgyú önkormányzati rendeletek 2015. évi felülvizsgálatának margójára I.
DR. BENEDEK MÁRIA – SZENTÉNÉ TUBAK KLÁRA – FARKAS MARIANNA RITA: Az önkormányzatok belső kontrollrendszere ellenőrzésének tapasztalatai kitekintéssel a belső kontrollrendszer és a korrupciós kockázatok összefüggéseire

Közigazgatás bírósági kontrollja
DR. LEHÓCZKI BALÁZS – DR. SZÉPLAKI-NAGY GÁBOR – DR. BALOGH ZSOLT – DR. DARÁK PÉTER PHD – DR. SZABÓ ANNAMÁRIA ESZTER PHD: Felsőbírósági jogesetek
DR. GYERGYÁK BALÁZS: A közigazgatási bíráskodás reformja a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2012-2014. évi ügyforgalmi adatainak tükrében

Portré
Prof. Dr. Ádám Antal 85 éves – Ádám Antal szakmai, oktatói és tudományos pályafutásának összefoglalója
DR. GYERGYÁK FERENC: Dr. Mihajlov Dobromir

Könyvismertető
PROF. EMERITUS DR. PRUGBERGER TAMÁS DSC: Recenzió Lentner Csaba (szerk.) „Adózási pénzügytan és államháztartási gazdálkodás – közpénzügyek és államháztartástan II.” könyvéről
DR. BERKES LILLA: Recenzió Hajas Barnabás „Utcák, terek szabadsága: Kézikönyv szervezőknek, tüntetőknek, rendőröknek és bámészkodóknak” című könyvéről

Események
DR. BERKES LILLA – DR. GELENCSÉR BALÁZS SZABOLCS PHD: Konferencia az EU készülő eljárási modelltörvényéről és a tíz éves Ket. rekodifikációjáról a Pázmányon
DICSŐ LÁSZLÓ: „KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ” 2015
XXIII. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia

Magyar-angol összefoglalók

Szerzőinkről


Tartalomjegyzék
Új Magyar Közigazgatás 2015. március

Fókuszban: A 2014. évi választások

Tanulmányok
Dr. Zongor Gábor: 2014 – a választások éve
Péteri Gábor PhD: Helyi autonómia: felejtsük el?
Dr. Barzó Tímea Ph.D – Prof. Dr. Prugberger Tamás D.Sc: Munkaidő-szervezés az egészségügyben az uniós és a hazai szabályozás tükrében
Dr. Farkas Zsuzsanna: Nyugdíjprivatizáció Latin-Amerikában és Közép-Kelet Európában I.

Interjú
Dr. Gyergyák Ferenc: Alkotmányossággal az emberek szolgálatában – Interjú Dr. Lenkovics Barnabással, az Alkotmánybíróság elnökével

Fórum
Prof. Dr. Verebélyi Imre D.Sc: A decentralizált és dekoncentrált igazgatásunk (1988, a demokratikus átmenetet megelőző év)
Dr. Pálffy Ilona: A Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolója а helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint а nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12-én megtartott választásával kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról
Dr. Pál Emese: Magyarország kampányol(t) – a választási kampány új szabályozásának egyes kérdései
Dr. Tóth László: Volt egyszer egy Heves Megyei Önkormányzat… – In memoriam dr. Jakab István (1942-2003) és dr. Vass Géza (1949-2003)
Ifj. dr. Gyimesi György: A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek asszimilációja és a területi önkormányzatok lehetőségei ezen állapot fékezésére
Dr. Kis Norbert PhD: „Tanuló közigazgatás”: a tisztviselők közszolgálati továbbképzése

Szakmai kérdések és válaszok
Dr. Bisztriczki László: Változások a jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárásban

Közigazgatás bírósági kontrollja
Dr. Lehóczki Balázs – dr. Széplaki-Nagy Gábor – dr. Balogh Zsolt – Dr. Darák Péter Ph.D – Dr. Szabó Annamária Eszter Ph.D: Felsőbírósági jogesetek
Dr. Kalas Tibor: A 2014. évi helyi önkormányzati választások bírósági jogorvoslati tapasztalatai felkérve
Dr. Szabolcsi László: Közigazgatási bíráskodás és jó közigazgatás – Az önálló közigazgatási perjog megalkotása felé mutató tendenciák

Portré
Dr. Gyergyák Ferenc: Szilágyi Menyhért

Könyvismertető
Dr. Cseporán Zsolt: Ismertető Petrétei József – Tilk Péter Magyarország alkotmányjogának alapjai című tankönyvéről

Események
Dr. Purda Zsuzsánna: Konferencia a gyermekjogokról
Boros Péterné – dr. Zongor Gábor: Járási és önkormányzati hivatalok együttműködése: már lehet jelentkezni a képzésekre

Magyar-angol összefoglalók

Szerzőinkről

Kapcsolat

 Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége (KÖZSZÖV)

Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
   
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Korábbi lapszámok tartalmának megtekintéséhez kattintson az évszámra:

2008-2013, 2014, 2015, 2016