Az Új Magyar Közigazgatás Szerkesztősége e-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2014

Korábbi lapszámok tartalmának megtekintéséhez kattintson az évszámra!   2008-2013,   2014,   2015,   2016,   2017,   2018,   2019

MEGJELENT!

Tartalomjegyzék
Új Magyar Közigazgatás 2014. december

Fókuszban: Közszolgálat

Tanulmányok:
PROF. EMERITUS DR. PRUGBERGER TAMÁS DSC: A közszolgálat jogdogmatikai és rendszerelvszerű egységes szabályozásának problematikája
PETRÓ CSILLA: Vezetőkiválasztás a közigazgatásban(?)
DR. MÓRÉ SÁNDOR PHD: Népszámlálási adatokhoz és konkrét létszámhoz kötöttség a nemzetiségi önkormányzatok szabályozásában
DR. GERENCSÉR BALÁZS SZABOLCS PHD – DR. BERKES LILLA: Rendszert a rendszerekben! – avagy gondolatok a nyilvántartások rendszertanáról
DR. KOLTAY ANDRÁS PHD LL.M: Átalakuló sajtószabadság – az állam jövőbeni feladatai a demokratikus nyilvánosság erősítése érdekében
GYIRÁN ZOLTÁN: A pénzügyi gondnok szerepe és jogállása az önkormányzati adósságrendezési eljárásban

Interjú
JUHÁSZ LILLA MÁRIA: Közszolgálati reformok: A Kormánytisztviselői Döntőbizottság működése –Interjú dr. Csóka Gabriellával

Fórum:
DR. FEIK CSABA: Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában
DR. MOGYORÓSI SÁNDOR: A nemzeti vagyonról szóló törvény alkalmazása a helyi önkormányzatok életében
DR. SZŰCS JÓZSEF: Egyes állatvédelmi hatósági jogkörökről

Szakmai kérdések és válaszok:
DR. BOROS ANITA PHD, LLM: A Ket. egyes rendelkezéseiről II.

Közigazgatás bírósági kontrollja:
DR. LEHÓCZKI BALÁZS – DR. SZÉPLAKI-NAGY GÁBOR – DR. BALOGH ZSOLT – DR. DARÁK PÉTER PHD – DR. SZABÓ ANNAMÁRIA ESZTER PHD: Felsőbírósági jogesetek
DR. TILK PÉTER PHD – HAVASI BIANKA – KOVÁCS ILDIKÓ: A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntéseinek elvi megállapításai – az eljárási kérdések vonatkozásában – II. rész

Portré:
DR. VÖRÖS TAMÁS: Dr. Gyergyák Ferenc, a Deák Ferenc Jogász Díj 2014. évi díjazottja

Könyvismertető:
DR. ZŐDI ZSOLT PHD: Ismertető Kovács András Ingatlan-nyilvántartás című munkájáról

Események:
DR. SASVÁRI RÓBERT: Az új választási eljárási szabályozás gyakorlati tapasztalatai – Műhelykonferencia 2014. július 9. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus
DR. GYERGYÁK FERENC: XXII. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia
TÖRÖK JÓZSEF – PETŐ ZSOLT: „Közös égbolt alatt” Magyarországi Nemzetiségiek I. Országos Találkozója Ceglédbercel, 2014. szeptember 12-13.

2014. évi tárgymutató

Magyar-angol összefoglalók

Szerzőinkről
 Tartalomjegyzék
Új Magyar Közigazgatás 2014. szeptember

Fókuszban: Központi államigazgatás

Tanulmányok:
DR. LAPSÁNSZKY ANDRÁS PHD: A szabályozó hatóság jogállásának, szervezetének és „szabályozó” feladatainak elméleti alapjai, sajátosságai
DR. TÓTH ANDRÁS PHD: A versenyhatóságok autonómiája, különös tekintettel a Gazdasági Versenyhivatalra
DR. KÁLMÁN JÁNOS: A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó hatóság helye és függetlensége a magyar központi közigazgatásban
DR. CSEPORÁN ZSOLT – DR. KOCSIS MIKLÓS PHD: A kulturális igazgatás aktualitásai Magyarországon
NAGY NÓRA: Az építési tevékenységek állami ellenőrzése

Interjú:
HORVÁTH BÁLINT: Megújította javaslatainak struktúráját az ÁSZ – interjú dr. Benedek Mária felügyeleti vezetővel

Fórum:
DR. SZEKERES ANTAL: Gondolatok az új választási eljárási törvényről két választás tapasztalatai alapján
DR. VIDA MÁRIA: A jegyző lett a társasházak törvényességi felügyelője
DR. OLAJOS ISTVÁN: A mezőgazdasági földek tulajdonszerzésének és használatának engedélyezéséhez kapcsolódó egyéb eljárások (jegyző, helyi földbizottság)

Szakmai kérdések és válaszok:
DR. BOROS ANITA PHD, LL.M: A Ket. egyes rendelkezéseiről I.

Közigazgatás bírósági kontrollja:
DR. LEHÓCZKI BALÁZS – DR. SZÉPLAKI-NAGY GÁBOR – DR. BALOGH ZSOLT – DR. DARÁK PÉTER PHD – DR. SZABÓ ANNAMÁRIA ESZTER PHD: Felsőbírósági jogesetek
HAVASI BIANKA – DR. TILK PÉTER PHD: A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntéseinek elvi megállapításai – az eljárási kérdések vonatkozásában – I. rész

Portré:
Prof. Dr. Verebélyi Imre 70 éves – PROF. DR. PATYI ANDRÁS PHD – DR. LAPSÁNSZKY ANDRÁS PHD: Verebélyi Imre szakmai, oktatói és tudományos pályafutásának összefoglalója
DR. GYERGYÁK FERENC: Dr. Schutzbach Ferenc

Könyvismertető:
DR. ERDŐS CSABA PHD: Recenzió Borbás Beatrix: A bírói hatalom kárfelelőssége című könyvéről
DR. GAÁL RÓBERT: Megjelent a Kúria helyi jogalkotással összefüggő tapasztalatait összegző kézikönyvdal

Események:
DR. JAKAB ANDRÁS PHD – DR. SZILÁGYI EMESE: Sarkalatos törvények a magyar jogrendben
BRECSOK ANNA ÁGNES: Reformokon innen és túl (Beszámoló a Magyary Napok 2014 – Tata–Budapest című konferenciasorozatról)
Beharangozó – MANORKA projekt – Járási és önkormányzati hivatalok együttműködésének erősítése

Magyar-angol nyelvű összefoglalók

SzerzőinkrőlTartalomjegyzék
Új Magyar Közigazgatás 2014. június

Fókuszban: Területi államigazgatás

Tanulmányok:
DR. BARTA ATTILA PHD: A területi államigazgatás változásai 2010-2014
DR. GYURITA ERZSÉBET RITA: A fővárosi és megyei kormányhivatal
DR. HABIL. FÁBIÁN ADRIÁN PHD – DR. BENCSIK ANDRÁS PHD: Régi és új szereplők a területi államigazgatásban: járási hivatalok és kormányablakok
VÁRKONYI ZSOLT KRISTÓF: The development of the public financial and economic control system in public administration, with a focus on methods that enhance transparency and support anti-corruption activities – Az állam pénzügyi, gazdasági ellenőrzés rendszerének fejlesztése a közigazgatásban, különös tekintettel az átláthatóságot növelő és az antikorrupciós tevékenységet támogató módszertanokra
JUDR. PETR KOLMAN PHD: Czech Administrative Law – Legal regulation of procedure language in administrative proceedings
JUDR. HULKÓ GÁBOR PHD: Összefoglaló JUDr. Kolman Petr „Cseh közigazgatási jog – nyelvhasználati jogok a közigazgatási hatósági eljárás szabályozásában” című tanulmányáról

Interjú
DR. GYERGYÁK FERENC: Hivatása: a közszolgálat (Beszélgetés Molnárné dr. Taár Izabellával, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatala hivatalvezetőjével)

Fórum:
PROF. DR. VEREBÉLYI IMRE DSC: Fejlesztési lehetőségek és irányok az állam- és jogtudományi doktoranduszok tehetséggondozásában
DR. PÁLFFY ILONA: A Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolója a 2014. április 6-án megtartott országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról
ANCSIN LÁSZLÓ: ISO a Polgármesteri Hivatalban
DR. VIDA MÁRIA: A jegyző birtokvédelmi ügyben hozott döntései csak bíróság előtt támadhatóak meg a jövőben(?)
DR. SZŰCS JÓZSEF: A magzat élethez való joga és a nő önrendelkezési joga (A gyám döntési alternatívái a magzat élete védelmében a gyermekvédelmi szakellátásban)

Szakmai kérdések és válaszok:
ZAJA ZOLTÁNNÉ: A szabálysértési törvény egyes rendelkezéseiről

Közigazgatás bírósági kontrollja:
DR. LEHÓCZKI BALÁZS – DR. SZÉPLAKI-NAGY GÁBOR – DR. BALOGH ZSOLT – DR. DARÁK PÉTER PHD – DR. SZABÓ ANNAMÁRIA ESZTER PHD: Felsőbírósági jogesetek
DR. BALOGH ZSOLT: A környezetvédelem, köztisztaság problémái az önkormányzati rendeletek törvényességi vizsgálata során

Portré:
DR. GYERGYÁK FERENC: Dr. Kardos József

Könyvismertető:
DR. CSÖRGITS LAJOS – DR. NAGY KLÁRA: Összefoglaló a The Transformation of the Hungarian Legal System 2010–2013 című kötetről
DR. SZEGEDI KRISZTIÁN: Deus ex machina? – A területi államigazgatás integrációja kötet margójára
DR. GYERGYÁK FERENC: Gondolatok Szabó Annamária Eszter A kulturális örökség joga című könyvéről

Események:
DR. KLOTZ PÉTER – ORBÁN ANNA: A Tavaszi Szél tudást áraszt – Országos Doktorandusz Konferencia Debrecenben
Magyary Napok 2014 – Tata–Budapest

Magyar-angol összefoglalók

Szerzőinkről


Tartalomjegyzék
Új Magyar Közigazgatás 2014. március

Fókuszban: Helyi önkormányzatok

Beköszöntő
PROF. DR. VEREBÉLYI IMRE DSC: Az Új Magyar Közigazgatással a megújuló hazai közigazgatásért

Tanulmányok:
EURÓPA TANÁCS HELYI ÉS REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATI KONGRESSZUSA: Helyi és regionális demokrácia Magyarországon [CG(25)7FINAL]
PROF. DR. SZENTE ZOLTÁN DSC: Az Európai Önkormányzati Charta végrehajtásának monitoringja az Európa Tanács gyakorlatában
PROF. DR. HORVÁTH M. TAMÁS DSC: Átváltozás (Az önkormányzatok kétharmados törvényi szabályozása, 2010–2014)
DR. BALÁZS ISTVÁN CSC: Az önkormányzatokra vonatkozó szabályozás átalakulása
GYIRÁN ZOLTÁN: A magyar önkormányzatok fizetésképtelenségi eljárásának szabályozása, avagy „hungarikum”-e a magyar adósságrendezési törvény
DR. KURUCZ MIHÁLY PHD: Az ingatlan-nyilvántartás kettős közhitelességi rendszere
DR. BÁNYAI KRISZTINA: A zsebszerződések ügyészi szemmel

Interjú
DR. GYERGYÁK FERENC: Beszélgetés dr. Jávor Andrással, a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnökével

Fórum
DR. BEKÉNYI JÓZSEF: A helyi önkormányzati feladatok ellátásának egyes kérdései az elmúlt negyedszázad tükrében (Gondolatok, dilemmák)
DR. ZONGOR GÁBOR: Önkormányzati vissza- és előretekintés
PROF. DR. SZENTE ZOLTÁN DSC: Az önkormányzatokra vonatkozó szabályozás átalakulása
DR. DIÓSGYŐRI GITTA – DR. GYERGYÁK FERENC – DR. HORVÁTH TERÉZ – DR. KÓRÓSI EMŐKE – KÖVÉR JÁNOS – TÓTH JÁNOS: Kerekasztal-beszélgetés a közös önkormányzati hivatalok felállításának, működésének tapasztalatairól

Szakmai kérdések és válaszok:
DR. MOGYORÓSI SÁNDOR: A felügyeleti díj alkalmazásának egyes kérdései

Közigazgatás bírósági kontrollja:
DR. LEHÓCZKI BALÁZS – DR. SZÉPLAKI-NAGY GÁBOR – DR. BALOGH ZSOLT – DR. DARÁK PÉTER PHD – DR. SZABÓ ANNAMÁRIA ESZTER PHD: Felsőbírósági jogesetek
DR. KISS MÓNIKA DOROTA PHD: A falugyűlés a területszervezési eljárásban – gondolatok a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5.018/2012/8. sz. határozatával kapcsolatban

Portré:
DR. GYERGYÁK FERENC: Dr. Puskás László

Könyvismertető:
DR. FORGÁCS NÓRA: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata
SCHMIDT JENŐ: Ajánló előszó – Az önkormányzati rendszert érintő változások és az adósságrendezés gyakorlata című könyvhöz
DR. TURKOVICS ISTVÁN: „A közigazgatás és az emberek”

Események:
DR. KOVÁCS ENDRE MIKLÓS: Beszámoló az „Új utak a helyi önkormányzati rendeletalkotás törvényességi felügyeletében” című tudományos konferenciáról
DR. TÉGLÁSI ANDRÁS PHD: Beszámoló a Választójogi kommentárok című kötet könyvbemutatójáról
Eseménynaptár

Magyar-angol összefoglalók

Szerzőinkről